604-618-491
Kancelaria Law & Insurance sp. z o.o., ul. Syrokomli 23/1, 30-102 Kraków

Mikrofaktoring

Mikrofaktoring - elastyczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw

Mikrofaktoring – finansowanie małych firm

Mikrofaktoring – finansowa stabilizacja dla małych firm

Rozwój firmy wymaga zdolności do płynnego wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Mikrofaktoring M-Faktor to elastyczne wsparcie finansowe w postaci finansowania opartego na wierzytelnościach. Opłata za finansowanie jest naliczana zgodnie z jego dziennym wykorzystaniem do czasu rzeczywistego rozliczenia faktury i wynosi zaledwie 0,1% dziennie. To jedyna opłata jaką ponosisz. Prościej już nie można.

Jak to wygląda w praktyce?:

 1. finansujemy fakturę wypłacając 90% jej wartości brutto;
 2. pozostałe 10% zatrzymujemy w depozycie akonto rozliczenia naszej prowizji;
 3. wysokość prowizji wynosi 0,1% wartości faktury brutto za każdy dzień kalendarzowy jej finansowania;
 4. prowizja jest naliczana do dnia zapłacenia faktury przez dłużnika (zaksięgowania płatności);
 5. po otrzymaniu płatności rozliczamy prowizję potrącając jej wartość z kwoty zatrzymanej (pkt 2 powyżej) i przelewamy pozostałą kwotę na konto klienta;

Jak to działa?

 1. Wyślij nam proszę meilem swoje dokumenty rejestrowe (CEDIG, KRS), podaj nr NIP oraz elektroniczną kopię ostatniego przelewu na ZUS (pdf);
 2. Do meila załącz także faktury przeznaczone do finansowania (pdf), informacje o obrotach z wymienionymi klientami;
 3. Przygotujemy umowę dla Ciebie i prześlemy meilem, wydrukuj, podpisz proszę, zeskanuj i wyślij elektronicznie, oryginał pocztą;
 4. Przygotujemy uznanie długu dla dłużnika, prześlemy i poprosimy o podpis i przesłanie do nas elektronicznie i pocztą;
 5. Kiedy dokumenty będą w komplecie wypłacimy 90% wartości brutto finansowanych faktur;

Co dalej:

 1. Monitorujemy termin płatności, przypominamy dłużnikowi o ciążącym zobowiązaniu, a kiedy termin rozliczenia jest przekroczony podejmujemy działania windykacyjne;
 2. Kiedy dłużnik dokona rozliczenia informujemy Ciebie o tym fakcie, rozliczamy koszt naszej usługi w ciężar 10% depozytu i zwracamy resztę;
 3. Jeżeli dłużnik się ociąga to sprawą zajmuje się nasz dział windykacji, podejmujemy kroki prawne zmierzające do odzyskania pieniędzy, a dłużnik jest umieszczany w bazach nierzetelnych przedsiębiorców;
 4. Kiedy windykacja zakończy się powodzeniem to dłużnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów postępowania – a nie Ty, czyli nie nasz klient;

Mikrofaktoring – co jeszcze należy wiedzieć?

Jako firma faktoringowa dostarczamy finansowanie rzetelnym przedsiębiorcom, dbamy o terminowy spływ należności w obopólnym interesie, zależy nam na długotrwałej współpracy z zadowolonymi klientami. Jeżeli wiesz o tym, że Twój dłużnik ma problemy finansowe, unika rozliczeń swoich zobowiązań albo jest zwyczajnie niewypłacalny i można spodziewać się jego upadłości proszę zastanów się czy chcesz z nim współpracować. My nie chcemy. Dlatego M-Faktor rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od transakcji jeżeli okoliczności będą wskazywały, że nie wszystkie informacje jakie otrzymaliśmy były prawdziwe lub wiarygodność partnerów biznesowych okazała się być wątpliwa.

Wypróbuj nasz faktoring - pieniądze na rachunku w 24h!